Sluit menu
Menu
Maandag, 06 februari 2023

AFW

 

 

Amsterdam Fashion Week September 2020 Reglement COVD-19

 • Stuur uw naam, email en telefoonnummer tezamen met de RSVP. Wij registreren deze gegevens volgens de COVID-19 richtlijnen en verwijderen uw gegevens dienovereenkomstig.
 • Indien u ziekteverschijnselen heeft zoals verkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 graden) of koorts, vragen we u om thuis te blijven.
 • Indien iemand in uw huishouden koorts (vanaf 38 graden? en/of benauwdheidsklachten heeft, vragen we u om thuis te blijven.
 • We registreren uw aanmelding op de gastenlijst en vragen u een geldig legitimatie mee te nemen naar het event.
 • Bij de ingang van de locaties wordt us temperatuur opgemeten. Indien een gast een gezondheidsrisico vormt voor andere gasten, is AFW gerechtigd de gast de toegang tot het event te weigeren.
 • Neem uw verantwoordelijkheid; houd 1,5 meter afstand van anderen en desinfecteer uw handen bij de ingang. Nies/hoest in uw elleboog

Veel dank voor uw medewerking

Team AFW

 

Amsterdam Fashion Week September 2020 Regulation COVD-19

 • Send you name, email and telephone together with your RSVP. We register this data in accordance to the COVID-19 guidelines and remove your data accordingly
 • If you have any symptoms such as a cold, runny nose, sneezing, sore throat, mild cough, elevation (from 38 degrees) or fever, we kindly ask you to stay at home
 • If anyone in your household has a fever (from 38 degrees) and/or shortness of breath, we kindly ask you to stay at home.
 • We register your enrollment on the guest list and kindly ask you to bring a valid id to the event
 • Your temperature will be measured at the entrance of the performances. AFW is entitled to deny access to the event in the case of a guest who pose a direct threat to the health and safety of others
 • ¬†Take you responsibility: keep 1.5 meters away from others and disinfect your hands with special gel, cough and snees into your elbow.

Many thanks for your cooperation,

Team AFW